تامین کود

تامین کود کارگزاری شهر قصابه شهرستان مشگین شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 105.100 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری شهرستان مشگین شهر ، شهر قصابه آقای دروگری در مرداد ماه سال 1400 جهت توزیع بین کشاورزان محترم تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید