حمل 7664 تن انواع کود پتاسه به مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از  حمل 7664   تن  کود کشاورزی از نوع پتاسه به استان مازندران  از ابتدای سال زراعی  تا کنون  در خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

  کود های پتاسه حمل شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  شبکه کارگزاران  توزیع خصوصی و تعاونی تحت پوشش به کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان  های مازندران توزیع شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید