توزیع مقدار 914تن کود شیمیایی اوره در شهرستان سامان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین،حمل وتوزیع 914تن کودشیمیایی اوره در شهرستان سامان از اول سال جاری تاکنون خبر داد.

مسعود میرزایی افزود: مقدار توزیع شده با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان توزیع گردید. وی در ادامه خاطر نشان کرد :از اول سال تا کنون معادل 52درصد  در شهرستان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید