مقدار 1 هزارو 909 تن کود اوره درشهرستان بروچن توزیع شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین،حمل وتوزیع 1 هزارو 909تن کودشیمیایی اوره در شهرستان بروجن  از اول سال جاری تاکنون خبر داد. مسعود میرزایی افزود: مقدار توزیع شده با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان توزیع گردید. وی در ادامه خاطر نشان کرد :از اول سال تا کنون معادل 49درصد در شهرستان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید