" تامین و توزیع 995 تن کود کشاورزی NPK در سال جاری از طریق کارگزاری اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی در شهرستان رشت استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 995 تن انواع کودهای کشاورزی NPK از طریق کارگزاری اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی در شهرستان رشت در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی در شهرستان رشت جهت اجرای وظایف سازمانی  این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصولات کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران (زراعی و باغی) حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید