خرید بیمه نامه

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با توجه به درخواست مدیریت محترم بازرگانی خارجی و ورود یک فروند کشتی حامل کود شیمیایی   اور ه به مفدار 48000 تن در ایام  نوروز  ،  بیمه نامه مربوطه در تاریخ 98/1/5 درخواست و در تاریخ 98/1/6 توسط شرکت بیمه سامان صادر گردیده و بلافاصله حهت انجام امور گمرگی و بندری در اختیار مدیریت مربوطه قرار گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید