" تامین و توزیع 10 تن کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP ) در سال جاری از طریق کارگزاری مهندس بخشی زاده در منطقه خشکبیجار شهرستان رشت استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 10 تن کودهای کشاورزی پتاسیم از طریق کارگزاری مهندس بخشی زاده در منطقه خشکبیجار شهرستان رشت در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی مهندس بخشی زاده در شهرستان رشت جهت اجرای وظایف سازمانی  این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصول کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران چای حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید