توزیع کود سوپرفسفات تریپل

ارسال و توزیع کود سوپرفسفات تریپل به شهرستان زرندیه ساوه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  : ازحمل و بارگیری کود  سوپرفسفات تریپل به مقدار 25 تن   از انبارهای سازمانی  به کارگزاربخش خصوصی شهرستان زرندیه ساوه خبر داد .

سید علیرضا موسوی افزود : کارگزار بخش خصوصی شهرستان زرندیه ساوه آقای اسفندیار نیکنام از کارگزاران بسیار فعال در این استان میباشند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید