بازدید معاونت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از انبار کود کارگزاری غدیر بهادران

بازدید معاونت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد از انبار کود کارگزاری غدیر بهادران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد،

معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد ضمن بازدید از کارگزاری تعاونی تولید غدیر بهادران، از انبار کود این کارگزاری نیز بازدید بعمل آورد. در این بازدید کارشناس کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد نیز حضور داشت. گفتنی است این کارگزاری در دهستان بهادران از شهرستان مهریز واقع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید