عملکرد امور مالی استان گیلان در شهریور ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از حوزه عملکرد امور مالی استان در شهریور ماه 1400 به شرح ذیل خبر داد:

به روزرسانی تضامین:

1.صدور 160 فقره تمدید ضمانت نامه به بانک های استان

2.صدور 35 فقره تضامین جدید کارگزار

3.ابطال 45 فقره ضمانت نامه های بانکی

ثبت و صدور 100 فقره سند مالی

ثبت صدور مفاصاحساب برای کارگزاران

بایگانی اسناد مالی

بررسی مدارک کارگزاران جهت دریافت کارمزذ

تهیه مدارک جهت ارسال به دارایی برای کارگزاران

ثبت فیش های دریافتی فروش کود و سم

ارسال بارنامه به تهران

دریافت تضامین و ثبت آن ها

صدور کلیه مبالغ پرداختی بصورت حواله الکترونیکی و دریافت صورتحساب بانک بصورت الکترونیکی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید