ناوگان ریلی

حجم کود وارده به استان در81 واگن مسقف به انبار سازمانی گرگان در گلستان

زوابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان،  بکار گیری  از  ظرفیت ناوگان خطوط ریلی، اسفاده از حداکثر در طول شبانه روز درتحقق و اهداف برنامه های این شرکت است.

وی تاکیدکرد:ا ز ابتدای سال جاری تاکنون، حجم کود اوره وارده به این استان از پتروشیمی مرودشت فارس را81 واگن مسقف به میزان 4496 تن یاد کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید