گزارش عملکرد کارگزاران شهرستان فسا در توزیع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

در سه ماهه نخست سال جاری مقدار 1956 تن انواع کود شیمیائی توسط 5 تعاونی روستائی، 13 تعاونی تولید و 3 کارگزار بخش خصوصی با نظارت و معرفی جهاد کشاورزی شهرستان فسا بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید