" تامین و توزیع 104 تن کود کشاورزی نیتروژنه اوره ( N ) در سال جاری از طریق کارگزاری شرکت تعاونی روستائی جویبار، شهرستان رشت استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 104 تن کودهای کشاورزی نیتروژنه N  اوره از طریق کارگزاری تعاونی روستائی جویبار شهرستان رشت در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی تعاونی روستائی جویبار در شهرستان رشت جهت اجرای وظایف سازمانی  این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصول کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران زراعی حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید