" تامین و توزیع 160 تن کود کشاورزی سولفات پتاسیم ( sop ) در سال جاری از طریق کارگزاری اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان تالش استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 160 تن کودهای کشاورزی سولفات پتاسیم K از طریق کارگزاری اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان تالش در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان تالش جهت اجرای وظایف سازمانی  این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصولات کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران (زراعی و باغی) حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید