نمونه گیری مجدد از کود فسفاته ۱۳ درصد پارت ۳ شرکت پرشین شیمی گستر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 

نمونه گیری مجدد از کود فسفاته ۱۳ درصد پارت ۳  شرکت پرشین شیمی گستر با حضور مهندس قائمی منتظری مدیر تحقیقات کاربردی کرج،مهندس زهره بخش نماینده شرکت وکارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان امروز یکشنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۰انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید