سومین جلسه وبینار آموزشی صدور حواله الکترونیک به کشاورز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

سومین جلسه وبینار آموزشی صدور حواله الکترونیک به کشاورز در سامانه پایش مواد کودی از طریق وبینار، با حضور معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، کارشناسان مدیریت شهرستانها، نمایندگان مراکز خدمات، برخی از کارگزاران و مسئولین امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی استان در محل سالن ویدئو کنفرانس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید