" تامین و توزیع 3911 تن کود کشاورزی NPK در سال جاری شهرستان لنگرود استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 3911 تن انواع کودهای کشاورزی NPK در شهرستان لنگرود در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 توسط وزارتخانه و متعاقب آن برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی از طریق کارگزاری های رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی این شهرستان در جهت اجرای اهداف و وظایف سازمانی  این شرکت، در تولید محصولات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی کشور بین  بهره برداران (زراعی و باغی)  این شهرستان خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید