نمونه برداری

نمونه برداری پارت شماره پارت32 کود سوپرفسفات تریپل گرانوله

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

حمید هزار جریبی  مدر   شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،از نمونه برداری پارت شماره32 کود سوپرفسفات  تریپل گرانوله به میزان 200 تن  ارسالی از شرکت کیمیاداران کویر توسط کارشناسان نظام کنترل کیفی نهاده های کشاورزی این شرکت در انبار سازمانی این شرکت خبرداد که این نمونه ها برای آنالیز کودی به ازمایشگاه مرکز  تحقیقات  کاربردی  نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی کشور ارسال شدند

 درادامه اعتراف سرپرست معاونت اداری ، مالی و بازرگا نی شرکت با بیان مطلب افزود: هر نوع مدیریت در هرسازمانی فاقد سیستم  کنترل باشد از تضصمین لازم برای صحت و دقت عملیات برخوردار نیست با این توصیف، کنترل تضمین ارزیابی تصمیم گیری و برنامه ریزی از زمان اجرای آن و اقدامات لازم برای جلوگیری از انحرافات عملیات نسبت به هدف های برنامه و رفع انحرافات  احتمالی آن است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید