تعمیر وسرویس دستگاه بوجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان( جیرفت)

مدیر شرکت خدمات حمایتی جنوب کرمان با تایید این خبر افزود : تعمیر و سرویس دستگاه بوجاری جهت آماده بکار بوجاری بذور در جنوب کرمان در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید