شبکه 270 واحدی کارگزاری در خدمت رونق تولید کشاورزی استان مازندران

درحال حاضر شبکه 270 واحدی کارگزاران بخش های خصوصی و تعاونی تحت پوشش با حداکثر توان تمامی عزم و همت خود را جزم نموده اند تا در سال 1398 به نام سال رونق تولید در خدمت رونق تولید دربخش کشاورزی استان مازندران باشند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با اعلام این مطلب گفت:

هم اکنون برنامه ریزی ها و هماهنگی های لازم در این زمینه صورت گرفته تا کارگزاری های تحت پوشش ازتمامی ظرفیت ها و توانمندی های خود چه به لحاظ فضای انباری و چه به لحاظ امکانات مالی و اعتباری موجود نسبت به تامین وتوزیع به موقع نهاده های کشاورزی ، به خصوص انواع کودهای کشاورزی استفاده نموده تا روند رونق تولید در بخش کشاورزی مازندران با قدرت و صلابت استمرار یابد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید