اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 170 تن کود کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم درشهرستان بابلسر در 6  ماهه سال جاری  خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

 کود سولفات پتاسیم تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار توزیع خصوصی و تعاونی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان بابلسر توزیع شد.