وبینار

برگزاری وبینار سامانه پایش مواد کودی در گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان ، وبینار سامانه پایش مواد کودی با حضور بهره برداران، کارشناسان پهنه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای استان، کارگزاران توزیع و فروش نهاده های کشاورزی و کارشناسان مالی و بازرگانی شرکت با هماهنگی مرکز فناوری واطلاعات  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی کشور  در  سالن قدس  سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

او با تاکید بر اینکه کود تنها به اشخاصی تعلق می‌گیرد که کشاورز باشند،  وکشاورزان حتماً برای ثبت و یا ویرایش سطح زیر کشت خود به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه کنند، گفت: به منظور حذف واسطه‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده این اقدام اجرا و تلاش می‌شود کود موردنیاز کشاورزان به‌ موقع توزیع و در دسترس کشاورز قرار گیرد.

هزاجریبی گفت: کشاورزان استان با توجه به اینکه در فصل کشت پاییزه قرار داریم، حتماً برای دریافت کود موردنیاز مشخصات خود را در سامانه جامع پهنه بندی ثبت کنند و در صورت نیاز ویرایش کنند.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید