اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع مستقیم 5000 کیلوگرم کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل  درشهرستان بابل در  6  ماهه سال جاری خبر داد 

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود 

 کود سوپرفسفات تریپل تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به صورت مستقیم در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان بابل توزیع شد