نمایشگاه دستاوردهای سه سا له دولت تدبیر وامید در بخش كشاورزی در تبريز

روابط عمومی شركت خدمات حمایتی كشاورزی استان آذربایجانشرقی از حضور پر رنگ شركت در نمایشگاه دستاوردهای سه ساله دولت تدبیر وامید در بخش كشاورزی كه به مناسبت هفته دولت در محوطه سازمان جهاد كشاورزی استان برگزار گردید خبر داد.

در این نمایشگاه به منظور شناساندن توانمندیها و ظرفیت های شركت در زمینه های تامین ،تدارك و توزیع نهادهای كشاورزی شامل انواع كود های شیمیایی تكلیفی و غیر تكلیفی ،بذور اصلاح شده  ، دانه های روغنی وارداتی ، سموم شیمیایی وماشین آلات كشاورزی در معرض نمایش عموم بخصوص كشاورزان وبهره برداران قرارگرفت و هم چنین با استفاده از سیستم مونیتورینگ ونمایش انیمیشن باشگاه كشاورزان ،و بروشورهای انواع كود، بذرو باشگاه كشاورزان در بین بازدیدكنندگان توزیع می گردد

لازم به توضیح است كه در اولین روز افتتاح نمایشگاه جناب آقای مهندس پور مهدی معاون محترم عمرانی استاندار وجناب آقای مهندس مهری ریاست محترم سازمان جهاد كشاورزی استا ن و حاج آقا نجفی نماینده محترم ولی فقیه در سازمان ومعاونین و مدیران ستادی و شهرستانها،ضمن حضور درمراسم افتتاحیه نمایشگاه ، ازغرفه شركت خدمات حمایتی كشاورزی بازدید و در جریان فعالیتهای ارائه شده به كشاورزان استان قرار گرفتند

شایان ذكر است با توجه به مصوبه شورای هماهنگی سازمان جهاد كشاورزی استان مقرر گردید اهم فعالیتهاوعملكرد واحدهای تابعه (از جمله شركت خدمایت حمایتی كشاورزی )سازمان جهاد كشاورزی استان دردوران  دولت تدبیر وامید در قالب كتاب ، چاپ و منتشر گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید