اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع  152  تن  کود کشاورزی از نوع اوره درشهرستان بهشهر در 6  ماهه سال جاری  خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

 کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش  شرکت توسکارو در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان بهشهر توزیع شد.