تامین وارسال598تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرشهریورماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار598تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان گیلان تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید