فرا خوان استان ها جهت اجاره ی سامانه های بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی،

به منظور در آمد زائی و استفاده بهینه از سامانه های فراوری بذر مقرر گردید ، استان ها بصورت فعالانه ضمن تعامل با بخش های خصوصی زمینه ی واگذاری سامانه بوجاری بصورت اجاره بها را فراهم نمایند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید