برگزاری استعلام بهای خدمات خودرویی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

جلسه کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان بمنظور بازگشایی استعلام بها با موضوع خدمات خودرویی برگزار شد . در این جلسه پس از روئیت پیشنهاد قیمت تامین کنندگان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و بررسی مدارک ، شرکت برنده معرفی شد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید