در گردهمایی نوروزی انجمن شرکت های صنعتی پخش مطرح گردید:

ضرورت توجه شرکت های پخش به توزیع متوازن کالا در شرایط اخیر

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

عصر روز دوشنبه در مراسمی که به بهانه دید و بازدید نوروزی مدیران ارشد شرکت های صنعت پخش برگزار شد، پس از تبریک نوروزی و خیرمقدم افتتاحیه جلسه توسط دکتر کارگر رئیس انجمن، آقایان دکترهاشمی نماینده مجلس و رئیس فراکسیون غذا و دارو و دکتر پیرصالحی رئیس سازمان غذاودارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ضمن ابراز ضرورت ارتباط اعضای انجمن با بخش های مختلف مرتبط دردولت به ویژه در وزارت صمت، جهادکشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر ضرورت همکاری در مدیریت شرایط ویژه کشور به ویژه درسیلاب های اخیر و توزیع متوازن کالاهای خود در کلیه نقاط کشور تاکید کردند.

در این نشست، مهندس حسین زمانی مدیرروابط عمومی و اموربین الملل به عنوان نماینده شرکت حضور یافتند. شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تیرماه اسل 1397 به عضویت انجمن شرکت های صنعت پخش درآمده و از نظر گستردگی حوزه جغرافیایی فعالیت و گردش مالی از بزرگ ترین اعضای این انجمن است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید