حضور مدیر استان البرز در مجتمع شیمیایی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در معیت مسئول حراست استان در مورخ 98/1/19 با حضور در مجتمع شیمیایی آبیک در خصوص مسائل موجود با آقای مهندس سلیمی مدیر محترم مجتمع جلسه مشترک برگزار نمودند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید