تامین وتوزیع100تن کوداوره درشهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار100تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان قصرشیرین تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید