مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اعلام کرد:

تأمین کودهای یارانه‌ای موردنیاز کشت گندم و جو توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران

 

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به دنبال انتشار اخباری طی روزهای اخیر پیرامون تأمین کودهای یارانه‌ای برای کشاورزانی که به تولید گندم و جو مبادرت می‌ورزند، مصاحبه‌ای را با مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعمل آوردیم و جزئیات موضوع را از ایشان جویا شدیم. مهندس حمید رسولی در ابتدای این مصاحبه اشاره نمودند که به دنبال تغییر نرخ ارز تخصیصی به کودهای کشاورزی از رسمی به نیمایی از ابتدای سال 1399 و افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه به این دلیل، شاهد کم مصرفی کودهای مذکور توسط کشاورزان عزیز به ویژه کشاورزان گندم‌کار بودیم لذا به منظور افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به ویژه کشاورزان گندم‌کار و در راستای تغذیه مناسب اراضی کشاورزی به موجب مصوبات شورای قیمت‌گذاری وزارت متبوع، توافق اولیه فی‌مابین شرکت خدمات حمایت کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران بعمل آمد. مطابق این توافق مقرر گردید که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نسبت به تأمین و تدارک کودهای یارانه‌ای به ویژه کودهای فسفاته و پتاسه اقدام نموده و این کودها با معرفی شرکت بازرگانی دولتی ایران از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدون دریافت وجه در اختیار کشاورزان گندم‌کار طرف قرارداد با شرکت مذکور قرار داده شود و وجوه کودهای مذکور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرداخت گردیده و شرکت بازرگانی دولتی نیز پس از برداشت و تحویل محصول (گندم و جو) از کشاورزان عزیز، وجوه آن را با کشاورزان مذکور محاسبه و تسویه نماید.

مهندس حمید رسولی در ادامه این مصاحبه اشاره نمودند که در سال جاری و به منظور مصرف بهینه کودهای فسفاته و پتاسه توسط کشاورزان زحمتکش در راستای سیاست‌های حاصلخیزی خاک، برنامه‌های دیگری از جمله اجرای طرح کشاورز کارت با همکاری معاونت محترم زراعت و بانک کشاورزی در دست اقدام می‌باشد که به زودی در استانها اجرایی خواهد شد. مطابق طرح اخیر، بانک کشاورزی با معرفی سازمانهای جهاد کشاورزی، کارتهای اعتباری لازم را به کشاورزان مشمول طرح تحویل و کشاورزان نیز از طریق شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نسبت به خرید کودهای فسفاته و پتاسه خود اقدام می‌نمایند.

در پایان این مصاحبه، مجری طرح خودکفایی کشور در کودهای کشاورزی چشم‌‌انداز اجرای طرحهای مذکور را مطلوب ارزیابی نموده و پیش‌بینی نمودند که اجرای طرحهای فوق‌الذکر امکانات مناسبی را در حمایت و تأمین مالی کشاورزان در اختیار ایشان قرار داده و نقش بسزایی در حاصلخیزی خاک خواهد داشت.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید