برگزاری نخستین نشست حوزه مدیریت مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در سال جدید

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی،

نخستین نشست مدیریت مرکز جناب آقای قائمی با حضور آقای دستور معاون تحقیقاتی و آقای نقدی مسئول حراست صبح امروز 21 فروردین برگزار شد.

در این جلسه  عملکرد سال گذشته مرکز و برنامه تعهدات سال جاری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید