توزیع کود اوره

ارسال کود شیمیایی اوره به کارگزار شرکت تعاونی تولید زرخوشه اراک .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی استان مرکزی از بارگیری و ارسال مقدار 50 تن کود اوره به کارگزارتحت پوشش شرکت تعاونی تولید زرخوشه اراک  در مهر   ماه سال جاری خبر داد .

وی افزود :  کوداوره  ارسال شده بر اساس سهمیه  اعلام شده از سوی  تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی بوده است و کارگزار فوق با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی منطقه نسبت به توزیع بین کشاورزان ،  اقدام خواهد نمود . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید