آزمایشگاه کنترل کیفی سم

اعلام نتایج کنترل کیفی 4 نمونه سموم ضد عفونی بذور

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

در شهریور ماه سال جاری یک نمونه تبوکونازول  FS6% ، یک نمونه کربوکسین تیرام 40% FF  ، یک نمونه گاماردور 40% FF و یک نمونه دیویدند 3% FS از شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان های : تهران، سمنان، گلستان و البرز جهت ضد عفونی بذور به این مرکز ارسال که نتایج آنالیزبه مدیریت مربوط ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید