نمایشگاه

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در هفدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین ها و ادوات کشاورزی در گلستان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی   استان گلستان  به نقل از دکتر عباسی رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه مکانیزاسیون ابزار تولید است گفت: تا وقتی ما ماشین آلات مکانیزه نداشته باشیم نه تولیدمان اقتصادی است و نه تولید انبوه داریم.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید