به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی بوشهر:

باشگاه کشاورزان استان بوشهر افتتاح شد.

.

روز سه شنبه  95/6/9 باشگاه کشاورزان شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان بوشهر با راه اندازی کامل سامانه 1559 در ساعت 9 صبح با حضور ریاست محترم سازمان استان-مدیران کل سازمانهای تابعه-مدیران و معاونین داخلی استان-مدیریت حراست افتتاح گردید.

در ابتدای مراسم افتتاحیه ، مدیر شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان بوشهر جناب مهندس مهدی صداقت شعار ضمن خیرمقدم و خوشامدگویی به مدعوین به بیان اهداف و نحوه فعالیت و خدمات رسانی باشگاه پرداختند و توضیحات مختصری درخصوص فرایند عملی و اجرایی ارائه نمودند. در ادامه ریاست محترم سازمان نسبت به بیان نظرات و  طرح سوالاتی در مورد نحوه عملکرد باشگاه پرداختند و ضمن تقدیر ، تشکر و موثر بودن باشگاه در فرایند توزیع نهاده های کشاورزی ، تإکید بر رسانه ایی نمودن طرح باشگاه در اسرع وقت نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید