صورتحساب کود های سولفات پتاسیم پودری و گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی،

درفروردین ماه 98 صورتحساب کود های سولفات پتاسیم پودری و گرانوله به مقدار حدودا هشتصد تن صادر گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید