آموزش های برگزار شده در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی،

در سال 1397 دوره های آموزشی متفاوتی بالغ بر 2700 نفرساعت جهت ارتقاء دانش تخصصی کارکنان، توجیه در امور کاری کارگزاران و آشنایی و همیاری بهره برداران با نحوه مناسب مدیریت مزارع و کاربرد کودهای شیمیایی به مقدار و نوع مناسب برگزار گردیده است.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید