ارسال کیسه به سیل زدگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

با توجه به نیاز استان خوزستان به کیسه گونی جهت احداث سیل بند ، برای کمک و مهار سیل تعداد 15459کیسه گونی به این استان ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید