" تامین و توزیع 451 تن کود کشاورزی NPK در سال زراعی جاری از طریق کارگزاری اتحادیه چایکاران غنچه های طلایی شمال در شهرستان شفت استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 451 تن انواع کودهای کشاورزی NPK از طریق کارگزاری اتحادیه چایکاران غنچه های طلایی شمال در شهرستان شفت در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی اتحادیه چایکاران غنچه های طلایی شمال در شهرستان شفت جهت اجرای وظایف سازمانی  این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصولات کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران (زراعی و باغی) حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید