" تامین و توزیع 40 تن کود کشاورزی سولفات پتاسیم (SOP) در سال زراعی جاری از طریق کارگزاری اسماعیل پور صفرعلی در شهرستان شفت استان گیلان"

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از تامین و توزیع 40 تن انواع کودهای کشاورزی سولفات پتاسیم k از طریق کارگزاری اسماعیل پورصفرعلی در شهرستان شفت در سال زراعی جاری خبر داد.

دکتر صالح محمدی  با بیان اینکه طبق برنامه ابلاغی سال زراعی 400-99 و برش شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق کارگزاری رسمی و مجاز توزیع نهاده های کشاورزی اسماعیل پور صفر علیدر شهرستان شفت جهت اجرای وظایف سازمانی  این شرکت، در تامین به موقع و کافی نهاده ها در تولید محصولات کشاورزی منطقه و ارتقاء امنیت غذایی کشور این میزان بین  بهره برداران (زراعی و باغی) حوزه عمل این کارگزاری در شهرستان مذکور خبر داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید