انجام عملیات کیسه گیری کود فله در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

عباس رسولی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به ارسال کود سوپرفسفات تریپل فله از مبدأ بندر امام خمینی به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین، عملیات کیسه گیری بیش از 260 تن از کود فوق در حال انجام می باشد. رسولی اضافه کرد؛ کلیه کودهای سوپر فسفات تریپل کیسه گیری شده پس از بارگیری، به انبار کارگزاران استانی حمل می شوند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید