گزارش عملکرد کارگزاران شهرستان ارسنجان در توزیع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 1042 تن انواع کود شیمیائی توسط 2 شرکت تعاونی روستائی و 2 شرکت تعاونی تولید با نظارت و معرفی جهاد کشاورزی شهرستان ارسنجان بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید