گزارش عملکرد کارگزاران شهرستان استهبان در توزیع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 988 تن انواع کود شیمیائی توسط 4 شرکت تعاونی روستائی، 1 شرکت تعاونی تولید و 1 شرکت تعاونی باغداران با نظارت و معرفی جهاد کشاورزی شهرستان استهبان بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردید.

ابراهیمی زاده افزود: کودهای شیمیائی به منظور افزایش میزان محصول، ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و یا بهبود کیفیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید