تامین وتوزیع422تن کوداوره درشهرستان کنگاوراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مسطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای مهرماه سال جاری تانیمه ماه باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار422تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان کنگاورتامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید