تامین 1300 تن کود اوره شهرستان شهرضا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم در شش ماهه 1400 میزان 1400 تن کود اوره مصرف بهره برداران کشاورزی استان اصفهان شهرستان شهرضا را تامین نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید