تامین وتوزیع324تن کوداوره درشهرستان گیلانغرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای مهرماه سال جاری تانیمه ماه باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار324تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان گیلانغرب تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید