تامین وتوزیع10000کیلوگرم کوداوره درشهرستان پاوه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار10000کیلوگرم کوداوره جهت بهره برداران شهرستان پاوه تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید