تامین 20 تن کود سولفات پتاسیم شهرستان شهرضا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی از تامین و توزیع 20 تن کود سولفات پتاسیم در شهرستان شهرضا خبر داد کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین بهره برداران شهرستان توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید